Udvalg

Menighedrådets udvalg:

Kirkeudvalg:

Carsten Hauerberg (fmd), Helmuth Misch, Lone Lønholm, Doris Ravn.  samt alle præster

Tjenesteboligudvalg: 

Hans Auning-Hansen, Helmuth Misch, Lone Lønholm (fmd.), Ebbe Ejlertsen

Kirkegårdsudvalg: 

Doris Ravn, Henning Jepsen (fmd.), Leif Andresen, Helmuth Misch, Hans Auning-Hansen

Børne- og Ungdomsudvalg: 

Myrna Dohrmann(fmd.)

Økonomi udvalg: 

Formand, næstformand, kasserer, formand kirkeudvalg, formand kirkegårdsudvalg, formand tjenesteboligudvalg

Valgbestyrelsen: 

Ejnar Jerichow Ørkild (fmd.), Leif Andresen, Hans Auning-Hansen, Kurt Høyer

Oplysninger om møder i udvalgene findes via kontakt til det enkelte udvalg og i det omfang dagsorden og referat vælges offentliggjort.