Hver måned udvælger kirkens præster sammen med vores organist Astrid J. Thomsen månedens  salme. Denne synges under hver højmesse i kirken ofte ved altergangen.

Der er ikke nogen månedens salme i maj måned, grundet de mange konfirmationer.